Mina sidor

Fjärrvärmen i Borlänge

Borlänge Energi har levererat fjärrvärme till Borlängeborna sedan 1969. I kraftvärmeverket Bäckelund producerar och distribuerar vi fjärrvärme till cirka 7 000 villor, företag och offentliga lokaler i Borlänge kommun. Bäckelund finns centralt i Borlänge och syns på långt håll med sin höga skorsten och ackumulatortank där det varma vattnet lagras.

Genom Borlänges fjärrvärmenät skapas en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle gå förlorade tas om hand och får göra nytta ännu en gång. Vår fjärrvärme består i huvudsak av biobränsle, restavfall samt spillvärme från industri. Fjärrvärmenätet i Borlänge är över 350 kilometer långt och sedan 2014 är nätverket sammansatt med Faluns fjärrvärmenät. Hjärtat i fjärrvärmesystemet är kraftvärmeverket Bäckelund som ligger i centrala Borlänge. Till avfallspannan, Panna 7, på Bäckelund kommer restavfall från hela Dalarna genom ett samarbete mellan Dalarnas kommuner. I fjärrvärmesystemet finns även Panna 8 i Kvarnsveden där vi förbränner restprodukter från skogs- och sågindustrin.

Kraftvärmeverket Bäckelund i siffror

 • Den största pannan, Pannan 7, består av sex mil rör som rymmer 100 kubik vatten.
 • Stålet i pannan väger 700 ton och hela pannan är konstruerad så att den hänger från taket.
 • Pannan är 30 meter hög, 42 meter lång och har en bredd på 4,8 meter.
 • Inne i pannan är rökgaserna mer än tusen grader men när gasen lämnar pannan har den kylts till 160 grader.
 • Här eldas ungefär 10,5 ton bränsle per timme. På en vecka blir det 1 750 ton och på ett år cirka 80 000 ton.
 • Panna 7 byggdes under två år med start hösten 2006. Under dessa år var 250 personer från 15 olika länder engagerade.

Enkel och trygg värmekälla

Fjärrvärmetekniken är enkel och pålitlig och har en mycket hög leveranssäkerhet. Utbyggnaden av fjärrvärme ersätter eldriven uppvärmning, som exempelvis luftvärmepump och andra uppvärmningsformer som olja. Fjärrvärmen fyller en viktig funktion i den pågående elektrifieringen av samhället. Den hjälper till att avlasta elnätet så att elektriciteten kan användas till andra saker än för uppvärmning.

Även om fjärrvärmetekniken är välutvecklad så fortsätter den att ständigt utvecklas. I många svenska städer och europiska länder byggs fjärrvärmenätet ut som en del i ett miljö- och klimatarbete. I Sverige fokuserar utvecklingen på att hitta fler och nya sätt att exempelvis nyttja värmelagring, utveckla lösningar för att kunna avlasta elnätet och använda fler typer av bränslen.

Person håller mobiltelefon i handen och har en katt bredvid

Håll koll på förbrukningen

På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning.

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.

Äldre man diskar i sitt kök

Så fungerar en fjärrvärmecentral

Du får en effektiv fjärrvärmeförbrukning om du tar hand om din fjärrvärmecentral. Det är smart för både plånbok och miljö.

Lär känna din fjärrvärmecentral

Vi följer fjärrvärmelagen

Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden i verksamheten.

Alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet i enlighet med definitionen i den befintliga ellagen och den nya fjärrvärmelagen kommer att omfattas av lagen. Fjärrkyla omfattas inte av lagen.

Lagen har dessa huvudområden:

 • Prisinformation
 • Avtal och förhandling
 • Medling om avtalsvillkor
 • Avstängning av fjärrvärme
 • Skadeersättning vid avbrott
 • Förhandlingar om tillträde till rörledningar
 • Kommunala fjärrvärmeföretag
 • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet
 • Fjärrvärmenämnd

Lagen trädde i kraft 2008-07-01. Det innebär att redovisningsreglerna gäller från det verksamhetsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2008 och att det gäller avtalsvillkor som börjar gälla efter 30 juni 2008.

Nej, det finns ingen prövning i traditionell mening. Däremot finns det ett krav på förhandling och medling om inte kund och fjärrvärmeföretag är överens.

Staten har inrättat en fjärrvärmenämnd som ansvarar för medlingen. Fjärrvärmenämnden har inte sanktionsrätt utan den fungerar som ett medlande/rådgivande organ mellan fjärrvärmeföretag och kund. Läs mer om medlingsprocessen på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Kraven på transparens var ett av de centrala kraven från kunder och utredare. De såg det som en förutsättning för att marknaden skulle kunna fungera på lång sikt. Det är också regeringens bedömning. Det innebär att fjärrvärmeleverantörerna måste rapportera in mer uppgifter och sannolikt oftare än tidigare. Ett exempel är att man i den nya fjärrvärmelagen är tvungen att rapportera nätspecifika uppgifter som exempelvis bränsleanvändning och ledningslängd.

Lagen ger inte någon leverantör automatiskt tillträde till fjärrvärmenäten men väl rätten till förhandling om tillträde till nätet. I allt väsentligt förändrar det inte något jämfört med dagens läge vad gäller leveranser från andra värmeleverantörer.

Exakta riktlinjer finns inte. Tydligt är att kunder och allmänhet ska ha enkel tillgång till information om anslutningspriser och priser för fjärrvärme samt information om hur priset sätts. Har man flera kundkategorier ska information om varför de skiljer sig åt finnas, samt givetvis priserna för alla kategorier. Denna information finns på vår hemsida och i våra avtalsvillkor.

Avtalsförändringar ska aviseras senast två månader innan de träder i kraft. I samband med detta ska information om att kunden har rätt till att säga upp avtalet samt att kunden har rätt till förhandling och medling finnas med. Finns inte denna information gäller inte förändringen.