Mina sidor

Kostnad för fjärrvärme

När du har fjärrvärme i huset betalar du en fast årsavgift och ett energipris till Borlänge Energi. Hur mycket du betalar i energipris varierar beroende på årstid, vart i Borlänge som du bor och hur mycket värme och varmvatten som du förbrukar.

Förbrukningskostnader

Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024.

Energipris

Månad

Energipris

Januari - maj

107,6 öre per kilowattimme

Juni - augusti

25 öre per kilowattimme

September - december

107,6 öre per kilowattimme

Fast avgift

Årsavgift*

Årsavgift som faktureras per månad

3 660 kronor per år

305 kronor per månad

*Årsavgiften faktureras per månad

Energipris

Månad

Energipris

Januari - april

107,6 öre per kilowattimme

Maj

70 öre per kilowattimme

Juni - augusti

25 öre per kilowattimme

September

70 öre per kilowattimme

Oktober - december

107,6 öre per kilowattimme

Fast avgift

Årsavgift*

Årsavgift som faktureras per månad

5 438 kronor per år

453 kronor per månad

*Årsavgiften faktureras per månad

När du har en fastighet utan egen fjärrvärmecentral betalar du för en fast årsavgift och olika energipriser för värme- och varmvattenförbrukningen.

Energipris för värme

Månad

Energipris

Januari - maj

116,6 öre per kilowattimme

Juni - augusti

34 öre per kilowattimme

September - december

116,6 öre per kilowattimme

Energipris för varmvatten

Månad

Energipris

Januari - maj

81,5 kronor per kubikmeter

Juni - augusti

33,6 kronor per kubikmeter

September - december

81,5 kronor per kubikmeter

Fast avgift

Årsavgift*

Årsavgift som faktureras per månad

3 660 kronor per år

305 kronor per månad

*Årsavgiften faktureras per månad

Installationskostnader för fjärrvärme

När du köper fjärrvärmecentral ingår:

 • Fjärrvärmecentral
 • Leverans, installation och inställning av centralen
 • Montering
 • Kontroll av funktionssäkerhet och tillförlitlighet
 • Genomgång tillsammans med tekniker
 • Nedmontering, bortförande och återvinning av det gamla värmesystemet
 • Fyra års garanti
 • Trygghetsavtalet Varm villa under garantitiden.

Varför ska jag köpa en smart fjärrvärmecentral?

Med en smart fjärrvärmecentral får du full kontroll på din uppvärmning. Fjärrvärmecentralen Homeside levereras med ett uppkopplat system med självlärande egenskaper. Den smarta fjärrvärmecentralen skapar ett optimerat och energieffektivt inomhusklimat genom att ta hänsyn till utomhustemperatur.

Läs mer om den smarta fjärrvärmecentralen

Köp av fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentral

Pris utan ROT-avdrag

Pris efter ROT-avdrag

Smart fjärrvärmecentral från Homeside

från 54 125 kronor

från 48 500 kronor

Fjärrvärmecentral

från 45 625 kronor

från 40 000 kronor

Avgift för att ansluta fjärrvärme till villa

Anslutningsavgift utan ROT-avdrag*

50 000 kronor

* Anslutningsavgiften kan bli högre beroende på ledningens längd

I anslutningen ingår:

 • Projektering
 • Grävning från närmaste fjärrvärmekulvert till huset
 • Fjärrvärmeledning fram till servisventiler
 • Nedläggning av fjärrvärmeledning
 • Återställning av tomt och gata
 • Skyddskåpa
 • Besiktning.

När du hyr en fjärrvärmecentral ingår:

 • En smart fjärrvärmecentral från Homeside
 • Leverans, installation och inställning av centralen
 • Montering
 • Kontroll av funktionssäkerhet och tillförlitlighet
 • Genomgång tillsammans med tekniker
 • Nedmontering, bortförande och återvinning av det gamla värmesystemet
 • Garanti
 • Tjänsten Varm villa inklusive reparationer och reservdelar.

Hyra av fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentral

Månadshyra

Smart fjärrvärmecentral från Homeside

475 kronor per månad

 

Prisförklaring

För villa- och lägenhetskunder består fjärrvärmepriset av ett energipris och en fast årsavgift. Du betalar ett energipris för varje kilowattimme som du använder. Priserna varierar under årstiderna genom att bränslemixen för att producera fjärrvärmen varierar.

Prisjustering för 2024

Från och med den 1 januari 2024 justeras fjärrvärmepriset för samtliga villa- och lägenhetskunder. Prisjusteringen bygger på den metod som vi har valt inom ramen för Prisdialogen. Den grundläggande principen för medlemmar i Prisdialogen är att fjärrvärmepriset är kostnadsbaserat. Det betyder att om priser för exempelvis bränslen, investeringar, drift och produktion ökar så stiger även fjärrvärmepriset.

Anledningen till det senaste årets prishöjningar beror på kraftigt ökade kostnader för att producera fjärrvärme. I samband med nerläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk förlorade vi möjligheten att återvinna spillvärmen från Stora Enso som var 40 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen i Borlänge. Den stoppade exporten av biobränsle som uppkom på grund av Rysslands invasion av Ukraina, skakade om bränslemarknaden med ökade bränslepriser som resultat. Borlänge Energis årskostnad för bränsle ligger nu på en nivå som är betydligt högre innan krigets utbrott.

Ovanstående händelser leder till en större prisändring för 2024 än vad vi i Borlänge är vana med. Vi förväntar oss en avtagande takt för kommande prisjusteringar.

Läs mer om vad som påverkar fjärrvärmepriset

Person håller mobiltelefon i handen och har en katt bredvid

Koll på förbrukning och fakturor

På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning och hitta dina senaste fakturor.

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.

Pappa plockar ur diskmaskin, dotter läser bok

Effektivisera förbrukningen

För att din villa ska vara värmeeffektivt behöver du först försöka minska husets behov av värme.

Läs våra tips för att effektivisera förbrukningen