Mina sidor

Kostnad för fiber

När du har fiber till huset eller lägenheten betalar du en serviceavgift varje månad. För nyanslutning till fibernätet betalar du en anslutningskostnad.

Anslutningskostnad

Efteranslutning kostnad utan delbetalning

Anslutningskostnad

Pris utan ROT-avdrag*

Pris efter ROT-avdrag*

Fiberanslutning

28 000 kronor

25 295 kronor

Efteranslutning med delbetalning

Anslutningskostnad

Pris

Fiberanslutning

855 kronor per månad

Löpande serviceavgift

Löpande serviceavgift

Serviceavgift

Månadskostnad

Villa

40 kronor per månad

Lägenhet

20 kronor i månaden

Flytt av CPE (fiber-konverter)

 

Flytt av CPE (fiber-konverter)

Pris

Ned- och uppmontering av CPE (fiber-konverter) på samma plats

800 kronor

Flytt av CPE (fiber-konverter) utan omblåsning av fiberkabel

1500 kronor

Flytt av CPE (fiber-konverter) med omblåsning av fiberkabel

5000 kronor

Ny prismodell för fiberavgifter

Borlänge Energi ersätter den tidigare nätavgiften med en serviceavgift. Serviceavgiften innefattar tjänster så som underhåll, ledningsutsättning för att undvika grävskador, säkerhetsanpassningar och byte av din fiberdosa när det är nödvändigt.

Serviceavgiften för villor blir 40 kronor i månaden och 20 kronor i månaden för lägenheter oavsett abonnemangsform och ersätter den tidigare nätavgiften.

Den nya prismodellen innebär att den tidigare fakturerade nätavgiften kommer att ingå i fakturan från din tjänsteleverantör.

Befintliga kunder

Om du som befintlig kund gör ändringar i ditt avtal, exempelvis ändrar anslutningsform, efter den 1 oktober 2023 läggs du också över i den nya prismodellen.

Gör du inga ändringar på ditt abonnemang kommer din tjänsteleverantör att informera dig när du debiteras enligt den nya prismodellen.