Mina sidor

Dokument som rör vatten och avlopp

Här hittar du ansökningsblanketter och olika typer av dokument till exempel faktablad och skisser som rör våra tjänster inom vatten och avlopp.

För entreprenörer

Se vår sida för entreprenörer Borlänge Energi Entreprenör

För företag/BRF rekommenderar vi ett besök på Borlänge Energi Företag och BRF för relevant information.

Blanketter


Ansökan om VA-anslutning - VILLA Pdf, 556.4 kB.
Ansökan om tillfällig VA-anslutning Pdf, 836.8 kB.
Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning Länk till annan webbplats.
Anmälan om förändring av VA-abonnemang Pdf, 626.7 kB.
Anmälan förändring VA-abonnemang villa Pdf, 617.7 kB.
Färdiganmälan LTA Pdf, 563.9 kB.
Kapacitetstest sprinkleranläggning Pdf, 719 kB.
Nyinstallation fettavskiljare Pdf, 554.6 kB.
Nyinstallation oljeavskiljare Pdf, 557.5 kB.
Nyinstallation av sprinkleranläggning formulär Pdf, 586.1 kB.

Allmän information

ABVA - Allmänna bestämmelser Pdf, 1015.7 kB.
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 68.5 kB.
Riktlinjer för utsläpp (gäller industrier och andra verksamheter i Dalarna) Pdf, 1.5 MB.
Faktablad Byggnation i närheten av VA-ledningar Pdf, 1.2 MB.
Anvisningar Mätarplats Pdf, 11.4 MB.
Faktablad Vattenmätarplats Pdf, 332.8 kB.
Informationsblad Nyinstallation av sprinkleranläggning Pdf, 210 kB.
Information om översvämning i källaren Pdf, 2.1 MB.
Slam- och oljeavskiljaranläggningar Pdf, 2 MB.
Fetthantering Pdf, 581.9 kB.
Infoblad: Pumpstation för din villas spillvatten Pdf, 7.9 MB.


Återströmningsskydd

Anmälan installation av återströmningsskydd Pdf, 690.5 kB.
Funktionskontroll återströmningsskydd Pdf, 573.5 kB.
Kontrollrapport återströmningsskydd Pdf, 677.1 kB.
Återströmningsskydd anvisningar Pdf, 67.1 kB.


Skisser

Principskiss - VA-anslutning Pdf, 3.7 MB.
Principskiss - VA-anslutning med pumpstation Pdf, 4.3 MB.

Ska du bygga nytt?

För dig i nybyggartankar finns en samlingssida där vi samlar information om alla våra nyttigheter. Detta för att underlätta planeringen av alla produkter och tjänster vi ska leverera. Du når den här: Ska du bygga nytt?

För vägledning gällande samtliga tjänster kan du också kontakta våra säljare via
e-post: forsaljning@borlange-energi.se eller telefon 0243-730 00.