Borlänge kommuns logotyp

Dokument som rör vatten och avlopp

Här hittar du ansökningsblanketter och olika typer av dokument till exempel faktablad och skisser som rör våra tjänster inom vatten och avlopp.

Blanketter

Ansökan om nycklar till vattenkiosk Pdf, 718.4 kB.
Ansökan om VA-anslutning - VILLA Pdf, 556.4 kB.
Ansökan om VA-anslutning Pdf, 615.2 kB.
Ansökan om tillfällig VA-anslutning Pdf, 836.8 kB.
Kapacitetstest sprinkleranläggning Pdf, 719 kB.
Anmälan om förändring av VA-abonnemang Pdf, 626.7 kB.
Anmälan om förändring av VA-abonnemang annan fastighet Pdf, 617.1 kB.
Anmälan förändring VA-abonnemang villa Pdf, 617.7 kB.
Nyinstallation fettavskiljare Pdf, 554.6 kB.
Nyinstallation oljeavskiljare Pdf, 557.5 kB.
Nyinstallation av sprinkleranläggning formulär Pdf, 586.1 kB.
Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning

Allmän information

ABVA - Allmänna bestämmelser Pdf, 1015.7 kB.
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 68.5 kB.
Riktlinjer för utsläpp (gäller industrier och andra verksamheter i Dalarna) Pdf, 1.5 MB.
Faktablad Byggnation i närheten av VA-ledningar Pdf, 1.2 MB.
Anvisningar Mätarplats Pdf, 11.4 MB.
Faktablad Vattenmätarplats Pdf, 332.8 kB.
Informationsblad Nyinstallation av sprinkleranläggning Pdf, 210 kB.
Information om översvämning i källaren Pdf, 210 kB.
Slam- och oljeavskiljaranläggningar Pdf, 2 MB.
Fetthantering Pdf, 581.9 kB.

Återströmningsskydd

Anmälan installation av återströmningsskydd Pdf, 690.5 kB.
Funktionskontroll återströmningsskydd Pdf, 573.5 kB.
Kontrollrapport återströmningsskydd Pdf, 677.1 kB.
Återströmningsskydd anvisningar Pdf, 67.1 kB.

För entreprenörer

VA - Borlänge Energi VA-teknisk standard Pdf, 699.5 kB.

Skisser

Principskiss - VA-anslutning Pdf, 3.7 MB.
Princiskiss - VA-anslutning med pumpstation Pdf, 4.3 MB.

Ska du bygga nytt?

För dig i nybyggartankar finns en samlingssida där vi samlar information om alla våra nyttigheter. Detta för att underlätta planeringen av alla produkter och tjänster vi ska leverera. Du når den här: Ska du bygga nytt?

För vägledning gällande samtliga tjänster kan du också kontakta våra säljare via
e-post: forsaljning@borlange-energi.se eller telefon 0243-730 00.


Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies