Mina sidor

Gator och parker

På uppdrag av kommunen ansvarar Borlänge Energi för driften av stadsmiljön som rör gator, torg och parker. Vi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före
och under sommaren kan rädda liv.

Illustration där pojke kommer fram på cykel bakom häck

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomt- område. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

I vår folder Klipp häcken finns illustrationer som visar de olika måtten på ett tydligt sätt och du får också växtförslag och rekommendationer kring plantering av träd och häckar i anslutning till gata.

Folder Klipp häcken Pdf, 1.4 MB.

Senast uppdaterad: