Borlängepriset Aktiv

Borlängepriset Aktiv är lämpligt för dig som vill ha en balans mellan ett elpris som följer den rörliga elmarknaden och ett stabilt elpris.

Hur hjälper Borlängepriset Aktiv mig att få lägre elkostnader?

Tecknar du vårt elavtal Borlängepriset Aktiv har du chans att få en lägre elräkning genom att konsumera mest el under de tider på dygnet då elpriset är lägre. Borlängepriset Aktiv passar framför allt om:

 • Du kan välja att förbruka din el under tider när elpriset är lågt
 • Du som kan styra din värmepump, elbilsladdning eller andra saker som drar mycket el
 • Du har en elmätare som kan spara timvärden

Ditt elpris

Borlängepriset för dig i elnätsområde 1, 2 och 3 från och med april 2024.

 • 90 öre per kilowattimme minus profilkostnaden för Borlängepriset
 • Din faktiska profilkostnad
 • 25 kronor per månad i fast avgift

Borlängepriset för dig i elnätsområde 4 från och med april 2024.

 • 105 öre per kilowattimme minus profilkostnaden för Borlängepriset
 • Din faktiska profilkostnad
 • 25 kronor per månad

Borlängepriset Aktiv

 • Ingen bindningstid
 • Kan tecknas i samtliga elområden
 • 100 % grön el

Kostnadsdel

Elnätsområde 1, 2 och 3

Elnätsområde 4

Elhandelspris

72 öre per kilowattimme

78,75 öre per kilowattimme

Moms

12 öre per kilowattimme

14,5öre per kilowattimme

Ditt elpris

90 öre per kilowattimme

105 öre per kilowattimme

Räkna ut din månadskostnad

Ditt elpris +

Din faktiska profilkostnad -

Profilkostnaden för Borlängepriset x

Din månadsförbrukning +

25 kronor i fast avgift =

Uppskattad månadskostnad

I ett elavtal som har ett stabilt och lågt grundpris så finns den så kallade profilkostnaden inbakat i priset per kilowattimme. I ett rörligt elavtal så följer profilkostnaden din förbrukning. Om du exempelvis har en jämn förbrukning över dygnet blir din profilkostnad låg. Om du däremot förbrukar mycket el under de timmarna då elpriset är högt blir din kostnad högre. Profilkostnaden är helt unik för ditt hushåll och baseras på:

 • Din elförbrukning under dygnet
 • Vad elmarknadens timpris är precis när du förbrukar elen

Priset gäller från och med 1 juni 2024.

Kostnadsdel

Elnätsområde 1, 2 och 3

Elnätsområde 4

Elhandelspris

48 öre per kilowattimme

58 öre per kilowattimme

Moms

12 öre per kilowattimme

14,5 öre per kilowattimme

Ditt elpris

60 öre per kilowattimme

72,5 öre per kilowattimme

Räkna ut din månadskostnad

Ditt elpris x

Din månadsförbrukning +

25 kronor i fast avgift =

Uppskattad månadskostnad

Borlängepriset kan förändras några gånger per år. Du som kund får alltid meddelande om prisförändringar en månad i förväg på hemsidan samt på fakturan.

 • El producerad lokalt i Dalarna för 2 öre per kilowattimme
 • Spara solel genom vår tjänst solbanken

Läs mer om lokalproducerad el

Läs mer om våra tjänster inom solel

 • För Borlänge Energis nuvarande kunder aktiveras Borlängepriset första dagen vid nästa månadsskift.
 • För nya kunder aktiveras Borlängepriset efter 14 dagar från beställningsdatum.

Passar Borlängepriset Aktiv dig?

Borlängepriset Aktiv passar dig som vill kunna sänka dina elkostnader genom att styra din elkonsumtion till tider då elpriset är lägre istället för att veta det exakta priset per kilowattimme månaden i förväg. Om du är aktiv och använder elen när den är billigare går din kostnad ner. Om du inte är aktiv och använder elen när den är dyrare så kan din kostnad istället gå upp. Borlängepriset Aktiv är ett kombinerat elavtal som ger en balans mellan den trygga och rörliga elmarknaden.

När är det billigast att förbruka el?

Elpriset sätts av elbörsen Nordpool Länk till annan webbplats. som styrs av utbud och efterfrågan.

Samhällets förbrukning är vanligtvis högst på morgonen när vi vaknar och sätter igång dagen och eftermiddagen när privatpersoner kommer hem från jobbet. Oftast använder vi även mer el under vardagarna än under helgerna, eftersom många verksamheter har stängt.

Elförbrukningen är högre på vintern när vi behöver mycket värme och ljus och lägre på sommaren. På natten, sena kvällar, på helger och under sommaren är tider med lägre elförbrukning vilket ofta ger lägre elpriser.