Egen elproduktion

Har du solceller på taket? Eller vill du sätta upp ett vindkraftverk på åkern? Eller du kanske kan sätta en vattenturbin i din fors? Oavsett hur du producerar din egen el måste produktionsanläggningen anslutas till elnätet. Dels för att kunna använda den egenproducerade elen och dels för att kunna sälja elen som du inte behöver.

Hur går anslutningen till?

Även om själva installationen av exempelvis solpaneler eller vindkraftverk utförs av någon annan, måste det elektriska installationsarbetet utföras av behörig elinstallatör. Installatören sköter den tekniska dokumentationen och kontakten med oss.

Är du installatör? Här hittar du mer information

Elinstallatören gör en föranmälan till oss så att vi kan beräkna kostnaden och förbereda arbetet. I föranmälan lämnar installatören alla uppgifter rörande din produktionsanläggning.

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) utför installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan.

Har du den gamla typen av elmätare så behöver den bytas ut till den nya generationens elmätare. Den heter OMNIPOWER och byts ut kostnadsfritt av oss. Vi gör också en kontrollberäkning av elnätets kapacitet så det är rätt dimensionerat för egen elproduktion.

Läs mer om elmätaren OMNIPOWER

Efter godkänd anläggning kopplar installatören din produktionsanläggning till elnätet och du kan börja använda elen som du producerar själv.

Glöm inte att teckna elhandelsavtal för din produktion är över 100 Ampere.

För anläggningar som är 100 Ampere och mindre

Din överskottsproduktion kan du sälja till valfritt elhandelsbolag. Är din anläggning 100 Ampere eller mindre tar ditt elhandelsbolag hand om din överskottsproduktion.

För anläggningar som är större än 100 Ampere

För anläggningar större än 100 A måste du teckna avtal med ett elhandelsbolag innan din anläggning kopplas in och du kan sälja ditt överskott.

Installationsregler för elinstallatörer i Borlänges elnät

Är du elinstallatör?


Då kan du använda tjänsten föranmälan.nu

Läs våra Installationsregler Pdf, 1.2 MB.

Till föranmälan.nu Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det för mig att vara igång med egen elproduktion?

Efter färdiganmälan tar det cirka 7 arbetsdagar att få din mätare installerad och din anläggning inkopplad på elnätet.

Kostnader och ersättningar

Vi byter ut din elmätare kostnadsfritt. Har du en säkringsstorlek mellan 16 – 25 Ampere så kostar anslutningen ingenting. Om du behöver höja din säkringsstorlek tillkommer en avgift servisändring

När du säljer överskottet från den egenproducerade elen får du en ersättning för att du bidrar med en så kallad nätnytta. Ersättningen är 3,5 öre per kilowattimme.

Inför köp av utrustning

För dig som har elproduktion upp till 43,5 kW

Du som är elnätskund och har en huvudsäkring på max 63 Ampere har möjlighet att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5 kW, utan att betala särskilda avgifter till ditt elnätsbolag. Du kallas då för mikroproducent. Anslutning av den egna elproduktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtion.

För dig som har elproduktion från 43,5 kW till 1500 kW

Om du har en huvudsäkring över 63 Ampere men en elproduktionsutrustning mellan 43,5 - 1500 kW, kallas du för mindre elproducent, vilket är samma sak som småskalig producent. När du är en mindre elproducent betalar du en avgift på 50 kr per månad. Avgiften tas ut för att kunna hantera mätning och insamling. Anslutningen av produktionen ska ske i samma punkt som uttaget för konsumtionen.

Den som tecknar elnätsavtal för elproduktionen ska också vara den som tecknat elnätsavtalet för konsumtionen och behöver registrera sig för F-skatt hos Skatteverket. Nätbolaget är skyldigt att rapportera producerad energivolym till Skatteverket.

Läsa mer om vilka skatteregler som gäller för dig som mikroproducent. Länk till annan webbplats.