Allt om elnätsavgiften

Avgiften för elnätet justeras normalt en gång per år för alla boende i Borlänge. Den senaste ändringen skedde den 1 januari, 2024.

De nya priserna beror på flera olika anledningar. Men främst handlar höjningen om de höga elpriserna på elmarknaden och allmän kostnadsökning.

All el som vi levererar kommer ifrån förnybara källor så som vind, vatten och biobränsle. Det betyder att oavsett vilket elavtal du väljer så kan du känna dig säker i att du gör ett hållbart val.

Vad består elnätsavgiften av?

De flesta av våra privatkunder, oavsett villa eller lägenhet, har ett abonnemang utifrån storlek på säkring. Du betalar då en fast avgift som baseras på vilken säkringsstorlek du har, och en elöverföringsavgift för transporten av el genom ledningarna till din bostad. Det tillkommer också en energiskatt.

Genom att vara aktiv och se över din egen förbrukning kan du sänka dina kostnader bland annat genom att elöverföringsavgift blir lägre. Se våra energispartips

Du betalar

  • Fast avgift
  • Elöverföringsavgift
  • Energiskatt

Verksamheter eller större fastigheter kan ha abonnemang baserat på en effekttariff. Är du som privatperson intresserad av en abonnemangsform utifrån effekttariff kan du kontakta vår kundservice för vidare hjälp.
Läs mer om effekttariffen här: Företag och BRF: Vad kostar elnätet

Elnätsavgifter för säkringstariff 2024


Säkringsstorlek

Kronor/år

Elöverföring

16 Ampere (lägenhet*)

1 000

32,5 öre/kWh

16 Ampere

1 850

32,0 öre/kWh

20 Ampere

2 150

31,0 öre/kWh

25 Ampere

2 750

29,5 öre/kWh

35 Ampere

3 350

29,5 öre/kWh

50 Ampere

4 175

29,5 öre/kWh

63 Ampere

5 250

29,5 öre/kWh


*Tariff 16 Ampere gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

*Priserna gäller från och med 2024-01-01. Utöver elnätsavgiften tillkommer en energiskatt på 53,5 öre per kilowattimme (inklusive moms) och kostnaderna från din elleverantör.

Prislista för effekttariff finns på sidorna för Företag och BRF

Vanliga frågor om elnätsavgiften

Fastighetsägaren äger:

  • Mätarskåp
  • Huvudbrytare
  • Huvudsäkringar

Borlänge Energi äger elmätare och anslutande ledning till fastigheten.

Läs mer om ägogränser Pdf, 1.4 MB.

Effekttariff

Anger priser utifrån effekt

Tariff

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift

8 600

11 500

kr/år

Abonnemangsavgift

169

157

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

50

50

%

Överuttag reaktiv

25

20

kr/kVAr/mån

Elöverföring

15,5

11,1

öre/kWh

* Utöver avgiften för effekttariff tillkommer en energiskatt på 53,5 öre per kilowattimme.

* Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.

* Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 50% av den abonnerade effekten.