Ändra avfallstjänster

Här kan du lämna in önskemål om ändring av ditt avfallsabonnemang.

För att veta vilka tjänster och alternativ som finns se Avfallstaxan
Uppgifter om ditt nuvarande abonnemang finns på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller på din faktura.

Vårt mål är att det ska ta cirka 1-2 veckor innan din ändring av abonnemang är genomförd.

Vid byte till ett större restavfallskärl tar vi ut en kostnad på 400 kronor som läggs på din ordinarie faktura.

Kärlstorlekar

Avfallskärl finns i stolekarna 140, 190 och 370 liter.

Finns överst på din faktura.
Personuppgifter
PersonuppgifterByte av kärlstorlek - enfamiljshushåll (villa)
Markera den storlek du vill byta till:
Byte av kärlstorlek - enfamiljshushåll (villa)Tömningsintervall - enfamiljshushåll (villa)
Markera det intervall du vill byta till:
Tömningsintervall - enfamiljshushåll (villa)*enligt lag ska matavfall tömmas var 14:e dag, vilket gör att detta alternativ endast gäller restavfall.