Mina sidor

Publicerad:

Vattendroppen som landar i vatten

Vatten

Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier. Det är drickbart direkt från källan!

Borlänge har tre grundvattentäkter som vi tar upp dricksvatten från: Lennheden Vattenverk, Tjärna Vattenverk och Frostbrunnsdalen

Varje dygn levererar vi 16 000 000 liter vatten:

  • 13 800 000 liter per dygn till privatpersoner
  • 2 200 000 liter per dygn till industri
  • Varje Borlängebo använder cirka 180 liter vatten per dygn

Vattenledningar

Vattenledningar leder vattnet ut till våra kunder.
Det finns åtta reservoarer som både fungerar som reserv och flödesutjämnare vid tillfälliga toppar i förbrukningen. Dessutom behövs 14 tryckstegringsstationer som höjer trycket till de högst belägna fastigheterna i Borlänge, exempelvis till Skräddarbacken och Medväga samt ut till Idkerberget och Tuna Hästberg.