Hållbarhet i varje tanke och handling

Vi är stolta över att alltid kunna erbjuda 100 % förnybara elavtal. Hållbarhetsfrågor är en del av vårt dagliga arbete och vi tar vår roll på stort allvar. Oavsett om det handlar om att erbjuda lokalt producerad el eller skapa möjligheter för att investera i vindkraft.

All el som vi levererar kommer ifrån förnybara källor så som sol, vind, vatten och biobränsle. Det betyder att oavsett vilket elavtal du väljer så kan du känna dig säker i att du gör ett hållbart val.

Mot ett hållbart Borlänge

Ett klimatneutralt Borlänge

Vårt mål är att vara en klimatneutral stad 2030. Projektet kallas för Viable Cities. För att nå målet samarbetar vi med 22 andra städer för att hitta gemensamma lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

Så här ska vi bli klimatneutrala

Lokalproducerad elkraft från Dalarna

Boozta elavtalet med lokalproducerad el

Alla våra elavtal är 100 % hållbara. Men du kan göra en extra insatts för miljön och det lokala näringslivet genom att välja till lokalt producerad el till ditt avtal. Elen kommer främst ifrån kraftstationen Bullerforsen.

Läs mer
Vindkraft från Dalarna

El från vind

Bara genom att bli kund hos oss har du tagit ett stort steg för miljön.

Som elhandelskund hos oss kan du dessutom köpa andelar i Dala Vind och på så sätt vara med i utvecklingen av miljövänlig el.

Läs mer

Solel

Solel är en naturlig källa till energi och kan användas till både el- och värmeförbrukning. Även om Borlänge ligger i mellersta delarna av Sverige så är solen tillräcklig för att kunna utvinna solel.

Läs mer om solel

Elcertifikat ska ge mer förnybar energi

År 2003 infördes elcertifikatsystemet som ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 48 TWh från 2002 till och med 2030.

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. Alla elanvändare måste köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning. Denna hantering sköter vi för dig som köper el av oss.

I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket ökar möjligheten att bygga ut den miljöanpassade elproduktionen.

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är:

  • vindkraft
  • viss vattenkraft
  • vissa biobränslen
  • solenergi
  • geotermisk energi
  • vågenergi
  • torv i kraftvärmeverk

100 % hållbar elhandel

All el som vi säljer och köper kommer ifrån förnybara kraftslag som vind, biobränsle och vatten. Detta gör att vi har 0 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme.

Diagram som visar att elen från Borlänge Energi kommer från 100 % hållbara energikällor

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta vår hållbarhetsstrateg om du vill veta mera.