Borlängepriset

Borlängepriset är vårt unika elhandelsavtal. Skapat i hjärtat av Dalarna för att ge elhandelskunder i hela Sverige ett tryggt elavtal som varken är fast eller rörligt.

Hur hjälper Borlängepriset mig att få stadigare elkostnader?

Tecknar du Borlängepriset har du chans att få en stabilare elräkning genom att avtalets elpris sällan förändras. Oavsett när och hur du konsumerar el.

Borlängepriset passar framförallt om:

 • Du vill veta vad elen kommer att kosta nästa månad
 • Du behöver budgetera kostnaderna för hushållsel
 • Du vill betala ett elpris som kan vara högre, eller lägre, än elmarknadens rörliga elpris men som är stabilare.

Ditt elpris

Borlängepriset för dig i elnätsområde 1, 2 och 3

 • 60 öre per kilowattimme från och med juni 2024
 • 25 kronor per månad i fast avgift

Borlängepriset för dig i elnätsområde 4

 • 72,5 öre per kilowattimme från och med juni 2024
 • 25 kronor per månad

Borlängepriset

 • Ingen bindningstid
 • Kan tecknas i samtliga elområden
 • 100 % grön el

Kostnadsdel

Elnätsområde 1, 2 och 3

Elnätsområde 4

Elhandelspris

48 öre per kilowattimme

58 öre per kilowattimme

Moms

12 öre per kilowattimme

14,5 öre per kilowattimme

Ditt elpris

60 öre per kilowattimme

72,5 öre per kilowattimme

Räkna ut din månadskostnad

Ditt elpris x

Din månadsförbrukning +

25 kronor i fast avgift =

Uppskattad månadskostnad

Borlängepriset kan förändras några gånger per år. Du som kund får alltid meddelande om prisförändringar en månad i förväg på hemsidan samt på fakturan.

 • El producerad lokalt i Dalarna för 2 öre per kilowattimme
 • Spara solel genom vår tjänst solbanken

Läs mer om lokalproducerad el

Läs mer om våra tjänster inom solel

 • För Borlänge Energis nuvarande kunder aktiveras Borlängepriset första dagen vid nästa månadsskifte.
 • För nya kunder aktiveras Borlängepriset efter 14 dagar från beställningsdatum.

Stabilt elpris utan bindningstid

Med Borlängepriset betalar du samma summa per förbrukad kilowattimme varje månad utan att binda priset under hela avtalsperioden, som du exempelvis gör när du binder ett lån på banken.

Få prisförändringar med Borlängepriset

Borlängepriset är känt för att ha ett stabilt elpris. Historiskt så har priset ändrats två till fem gånger per beroende på hur kraftigt elmarknaden svänger. Som kund blir du vanligtvis meddelad om prisförändringar en månad innan de träder i kraft.

Diagram som visar Borlängeprisets prisutveckling

Borlängepriset per månad

Månad

2024

2023

2022

Januari130,0250,087,5

Februari

130,0

175,0

118,8

Mars

130,0

110,0

118,8

April

90,0

110,0

118,8

Maj

90,0

110,0

75,0

Juni

60,0

80,0

75,0

Juli


80,0

75,0

Augusti


80,0

75,0

September


80,0

118,8

Oktober


80,0

118,8

November


130,0

118,8

December


130,0

160,0

Medelpris


117,9

105,0


Jämförelse pris

Jämförelsepriser i öre/kWh (gäller från maj 2024) inklusive elcertifikat, månadsavgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Bostadstyp

kWh

Öre/kWh

Lägenhet

2000

75,0

Villa utan elvärme

5000

66,0

Villa med elvärme

20 000

61,5

 

Hur fungerar ett elavtal som varken är fast eller rörligt?

Har du ett rörligt elavtal så baseras elpriset till största del på spotpriset som sätts varje timme på elmarknaden Nord Pool Länk till annan webbplats.. När du har Borlängepriset handlar vi el på en annan elmarknad som heter Nasdaq. Våra elhandlare handlar upp en buffert av el som de beräknar utifrån vad Borlängepriset kunder normalt förbrukar. I elbranschen kallas det för att handla el mot en rak förbrukningsprofil.

Vi vet att våra kunder inte har en jämn förbrukning av el över dygnet. Det innebär att vi behöver köpa till el för de timmar när förbrukningen är högre. Denna del kallas profilkostnad. Om Borlängeprisets kunder exempelvis har en jämn förbrukning så blir profilkostnaden låg. Om kunderna förbrukar mer el, för att det exempelvis är en ovanligt kall vinter, så blir profilkostnaden hög. Profilkostnaden är gemensam för alla Borlängeprisets kunder. Den är också svår att förutspå, speciellt när elmarknaden är orolig. Detta betyder att:

 • Ny el kan behövas handlas upp till Borlängepriset snabbare än beräknat om den gemensamma profilkostnaden ökar
 • Den upphandlade elen kan räcka längre än beräknat om den gemensamma profilkostnaden minskar
 • Borlängepriset har inte alltid plats för nya kunder eftersom vi behöver se till att våra avtalade kunder har tillgång till den upphandlade elen.

Borlängepriset är ett elavtal som varken är fast eller rörligt men du får ett elavtal med jämna kurvor istället för att följa elmarknadens snabba toppar och dalar. Smart eller hur?