Gör så här om elen försvinner

Även om Borlänge har ett tryggt och leveranssäkert elnät kan det uppstå strömavbrott. En vanlig orsak till strömavbrott är att elnätet skadas av väder, tekniska fel eller under grävningsarbete. Avbrottet kan även bero på att en säkring har gått sönder i ditt hus eller att jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

Guide vid strömavbrott

När strömmen har gått kan du följa den här guiden eller det här felsökningsschemat Pdf, 161.1 kB. för att snabbt identifiera vad som har orsakat felet.

Om det lyser i exempelvis trapphuset eller hos grannen så är troligtvis elfelet hemma hos dig.

Ser det ut som att även grannar saknar ström? Kolla vår driftinformation för större avbrott eller rapportera det till vår kundservice.

Den sitter på olika ställen i bostaden. Vanligast är att den finns i hallen, källaren eller i garaget.

En automatsäkringscentral har säkringar som ser ut som knappar. En säkring som blir överbelastad slår ifrån och fälls ned men går inte sönder. Här finns också jordfelsbrytaren som vanligtvis har en större knapp och sitter bredvid de övriga säkringarna.

Äldre proppskåp har så kallade proppsäkringar. Dessa säkringar skruvas in och ut i elcentralen. När det sker ett strömavbrott så måste propparna oftast bytas ut. Tänk på att proppen som byts ut har rätt Ampere.

Är du delvis utan ström kan det bero på att en säkring har gått eller att jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

Om du bor i hus och det bara är din fastighet som inte har ström så behöver du ta kontakt med en elektriker. Bor du i lägenhet så tar du kontakt med din hyresvärd eller ordförande i bostadsrättsföreningen.

Läs vårt felsökningsschema Pdf, 161.1 kB. för att snabbt identifiera vad som kan ha orsaka felet i din elcentral.

Vad kan du göra vid ett längre strömavbrott?

Om du drabbas av ett längre strömavbrott kan det vara bra att:

 • Hålla kyl och frys stängd
 • Stäng dörren till rum som inte används
 • Använd stearin- och värmeljus som värmekälla. Tänk på brandrisken!
 • Fyll hinkar och eventuellt badkar med vatten. Stora strömavbrott kan göra att vattnet tar slut
 • Stäng av element, tvätt- och diskmaskin. När strömmen kommer tillbaka finns det en risk att elnätet överbelastas
 • Följ nyhetsrapportering i radio och sociala medier för att få löpande information under större störningar.
Bra saker att ha hemma om det blir strömavbrott

Bra saker att ha hemma

 • Ficklampa och batterier
 • Extra laddningsbatteri, powerbank, till mobiltelefonen
 • Extra säkringar om du har ett äldre proppskåp
 • Stearinljus och tändstickor
 • Torra matvaror och konserver
 • Sovsäckar och filtar

Läs mer tips hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Ersättning efter längre strömavbrott

 • Vanligtvis har du rätt till kompensation om ett avbrott har pågått längre än tolv timmar
 • Du behöver inte ansöka eller anmäla om ersättning. Den betalas automatiskt ut med nästa faktura
 • Du kan ha rätt till skadestånd för strömavbrott som orsakat skador i husets elcentral. Gör din skadeanmälan här.

Läs mer om avbrottsersättningen och hur den räknas fram hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.

Läs vår övervakningsplan

Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Planen beskriver bland annat hur företaget ska arbeta för att agera neutralt och objektivt. Det står också om att vi inte ska vara diskriminerande mot andra aktörer på elmarknaden.

Läs den årliga övervakningsplanen Pdf, 44.5 kB.

Konsumentskydd för dig som elkund

Konsumentskydd

Börja med att kontakta vår kundtjänst om du av någon anledning skulle känna att ditt ärende har ersättningsanspråk för skador.

Vill du ha mer info om dina rättigheter som konsument?

Läs mer på konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.