Tillsammans för ett helt och säkert elnät

Behöver du ta ner träd nära en elledning? Ska du gräva på egen mark eller på din tomt? Då är det viktigt att du vet hur man gör för att undvika onödiga skador på elnätet.

Förutom att vi återkommande underhåller och ser över vårt elnät så hjälper vi gärna till med nedtagning av träd som står nära elledningar. Vi har även tagit fram instruktioner på hur du gräver i egen mark. Allt för en trygg och säker leverans av el till Borlängeborna.

Behöver du ta ner träd nära en elledning?

Du får kostnadsfri hjälp att ta ner träd som finns nära elledningar. Skicka in en ansökan via formuläret längst ner på sidan för nedtagning av träd så återkommer vi till dig.

Grävning på egen tomt

Ska du gräva i egen mark? Då är det viktigt att ha full kontroll på om det finns elledningar i marken. På det sättet undviks avgrävningar som orsakar strömavbrott och andra störningar.

Tips:

  • Gräv minst 50 cm för hand ifrån fjärrvärmerör, vatten- och avloppsrör, elnät och stadsnät.
  • Beställ utsättning av ledningar hos ledningskollen.se. Länk till annan webbplats.
  • Har du egna elledningar på tomten? Kontakta en elektriker som markerar var ledningarna finns.

Återkommande röjning bredvid elledningar

Var sjätte år röjer vi träd, grenar och annat som riskerar att skada elledningarna. Arbetet utförs av en anlitad entreprenör.

Du får information i god tid innan arbetet påbörjas. Hör gärna av dig till vår kundtjänst om du har frågor eller önskemål om röjningsarbetet. Speciellt om arbetet ska ske i din trädgård.

Hantering av röjningsavfall

  • Grenar, träd, kvistar, ris och liknande tillhör dig som markägare och transporteras inte bort av oss
  • Vi lämnar inget avfall i vattendrag, på vägar eller åkermark
  • I trädgårdar så kapas större grenar och stammar. Dessa placeras sedan åt sidan för att inte hindra framkomligheten
  • Vi samlar ihop riset för att underlätta bortforsling
  • Röjningsavfallet kan lämnas till Fågelmyra för återvinning.
Råd för att gräva i allmän mark

Grävning i allmän mark

För att gräva i allmän mark behöver du vara en behörig entreprenör och du behöver söka om tillstånd för att föra utföra grävarbetet.

Läs mer om grävning i allmän mark

Jag vill ansöka om att ta ner träd nära en elledning
VAR SKA TRÄDEN FÄLLAS?Har du godkännande att fälla träd på annans mark?
Har du godkännande att fälla träd på annans mark?Önskat datum
Önskat datum
Vill du att vi ringer upp dig?
Vill du att vi ringer upp dig?


Var kan du köpa solceller i Borlänge

Var kan du köpa solceller?

Just nu säljer inte vi solceller till villaägare. För att hitta en pålitlig leverantör rekommenderar vi dig att följa konsumentverkets tips om hur du kan handla ifrån seriösa företag.

Till Konsumentverket Länk till annan webbplats.