På din gata i stan och på landsbygden

På uppdrag av Borlänge kommun sköter vi driften av kommunens gator och vägar. Gatu- och vägnätet är över 50 mil långt och omfattar utöver tätortens gator samt gång- och cykelvägar även enskilda landsbygdsvägar.

Våra ansvar i siffror

  • 360 km gator och vägar
  • 160 km gång- och cykelvägar
  • 158 km enskilda vägar
  • 44 broar
  • 17 039 gatubelysningspunkter
  • 26 kommunala cirkulationsplatser
  • 11 kommunala trafiksignaler

Aktuella gatuprojekt

Vi samlar aktuella projekt på vår sida Det händer i Borlänge