Mina sidor

Återvunnen värme med fjärrvärme

Fredagstacosen, badet som du tar när du har egentid och filmstunden framför tv:n är en del av ett cirkulärt system där infrastruktur för avlopp, avfall, värme och elektricitet samverkar. Fjärrvärme utgör ryggraden i Borlänges uppvärmningssystem och värmer omkring
7 000 villor och de flesta offentliga lokaler och företagsfastigheter. Fjärrvärme ger dig en bekväm och pålitlig värme, den minskar även behovet av individuell energiproduktion och bidrar därmed till en mer hållbar och effektiv energianvändning för vår gemensamma framtid.

Flygbild på sensommarkväll över Dalälven
Familj tar hand om bebis
Glatt barn gungar

Effektivisera fjärrvärmeförbrukningen

Minska fjärrvärmekostnaderna genom att energioptimera ditt hus.

Se vilka mindre och större åtgärder som effektiviserar förbrukningen

Hur fungerar fjärrvärme?

Genom hela fjärrvärmesystemet finns återvinning som en röd tråd.

Så här fungerar fjärrvärme

Kvinna sitter på bastuflotte och äter middag

Hyr eller köp en smart fjärrvärmecentral

Hos Borlänge Energi kan du välja att köpa eller hyra din fjärrvärmecentral. Oavsett vilket avtal du väljer erbjuder vi centraler med smart styrning.

Se våra fjärrvärmecentraler

Pojke springer mot ett hus

Skaffa fjärrvärme till villa

Ta ett lika bra beslut som 7 000 andra husägare i Borlänge och anslut fjärrvärme till huset.

Få en kostnadsfri offert

Både kraft och värme

Borlänge Energi äger kraftvärmeverket Bäckelund som producerar och distribuerar fjärrvärme till villor, företag och offentliga lokaler i Borlänge kommun. Bäckelund finns centralt i Borlänge och syns på långt håll med sin höga skorsten och ackumulatortank där det varma vattnet lagras. I Kvarnsveden finns Panna 8 där restprodukter från skogs- och sågindustrin återvinns till värmeenergi varje år. Panna 7 består av sex mil långa rör och rymmer 100 kubikmeter vatten.

I kraftvärmeverket förbränner vi restavfall som inte går att materialåtervinna på annat sätt. I förbränningsprocessen skapas vattenånga vilket driver en turbin som skapar elkraft. Den producerade elen skickas ut i Borlänges elnät och värmen från ångan återvinns i produktionen av varmvatten till fjärrvärmen. Att producera både el och värme genom återvinning är en av fjärrvärmens stora miljövinster.

Så fungerar fjärrvärme

Istället för att varje hus ska producera egen värme så produceras värmen i ett centralt kraftvärmeverk. I kraftvärmeverket värms vatten upp för att sedan transporteras ut till Borlänge Energis fjärrvärmekunder genom ett välisolerat rörsystem i marken.

In i huset kommer fjärrvärmevattnet som går till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen produceras sedan husets värme och även tappvarmvatten. När fjärrvärmevattnet har avgett sin värme cirkuleras det tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp på nytt.

Läs mer om hur fjärrvärme fungerar

Framtidens fjärrvärme

Även om fjärrvärme är en välutvecklad värmeteknik så fortsätter området att ständigt utvecklas. I andra europiska länder byggs fjärrvärmenätet ut som en del i ett miljö- och klimatarbete. I Sverige fokuserar fjärrvärmeproducenter på att vidareutveckla tekniken som redan finns, exempelvis genom smarta tjänster i fjärrvärmecentraler.

Borlänge Energi står inför framtida utmaningar och möjligheter

Klimatomställning, omvärlden, högre produktionskostnader och införandet av nya lagar och ramverk är några av de utmaningar som fjärrvärmen i Borlänge står inför. För att Borlänge Energi ska kunna leverera ett robust fjärrvärmesystem med stabil och förutsägbar prisutveckling arbetar vi med flera utvecklingsprojekt för framtidens fjärrvärmesystem i Borlänge.

Nuvarande projekt

  • Undersöka alternativa tekniker för fjärrvärmeproduktion
  • Öka andelen spillvärme från fler samarbeten med Borlänges industri
  • Utveckla flextjänster för att minskad värmeförlust
  • Introducera och byta till smarta fjärrvärmecentraler
  • Fortsätta bygga ut fjärrvärmenätet.
Person håller mobiltelefon i handen och har en katt bredvid

Håll koll på förbrukningen

På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning.

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.

Barn utomhus med simglasögon

Maximera din fjärrvärme

Maximera husets fjärrvärme med hjälp av smarta energitjänster. Vi erbjuder bland annat poolvärmeavtal, poolvärmeväxlare och trygghetsavtal.

Hitta energitjänster till fjärrvärme

Vi är med i Prisdialogen

Läs mer

Sköt om fjärrvärmeväxlaren

Läs mer

Vad kostar fjärrvärme?

Läs mer

Poolvärme till husets pool

Läs mer

Har du frågor om fjärrvärme?

Har du frågor eller funderingar kring fjärrvärme i Borlänge? Hör gärna av dig så återkopplar vi till dig så fort vi kan.

Vill du att vi kontaktar dig?
Vill du att vi kontaktar dig?