Mina sidor

Om Borlänge Energi

Vi gör nytta i din värld och din vardag

Borlänge Energi är det lokala energibolaget i Borlänge. Vi bedriver en omfattande verksamhet där vi tillhandahåller infrastrukturtjänster inom fjärrvärme, elnät, stadsnät, avfall, vatten och avlopp.

Vi producerar och säljer el, erbjuder tjänster inom energi-sektorn samt vårdar och förnyar kommunens stadsmiljö. Tack vare vår bredd är vi en aktör som kraftfullt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi verkar för en cirkulär ekonomi där inga nya resurser behöver tas i anspråk. Det ska vara tryggt och enkelt att bo i Borlänge, samtidigt som våra kunder ska känna att vår verksamhet är hållbar och prisvärd.

Cirkulär ekonomi

Avfall, biogas, vatten och fjärrvärme utgör fyra hörnpelare i den cirkulära ekonomin. Vi på Borlänge Energi har alla dessa delar - och fler - i vår verksamhet, och de knyts samman av en "hållbar infrastruktur" som gör den cirkulära ekonomin möjlig. För oss i Borlänge är samarbetet med industrin en framgångsfaktor och en annan viktig nyckel är de insatser som varje Borlängebo hjälper oss med i sin vardag.

I den här filmen beskriver våra branschorganisationer Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

Samarbetet mellan Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten

Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har sedan länge samarbetat inom olika områden. Det som märks mest för Borlänge– och Falubor är den gemensamma fjärrvärmeledningen och dricksvattenförsörjningen. Falun får sedan hösten 2015 allt sitt dricksvatten från vattentäkten i Lennheden utanför Borlänge.

Samarbetet utvecklas hela tiden. Vi ser ett stort värde i att nyttja varandras kompetens och erfarenhet. Det är också en självklarhet att vi drar nytta av de fördelar som finns med gemensamma projekt mellan de två städerna.