Mina sidor

Stadens gröna lungor och mötesplatser

På uppdrag av Borlänge kommun sköter vi driften av kommunens park- och stadsnära naturområden.

Parkavdelningen planerar och utvecklar kommunens park- och stadsnära naturområden. Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i parkerna.

Vi arbetar med:

Parker och lekplatser
Bostadsnära skogar
Grönremsor längs gator
Utsmyckning och möblering av gågator och torg
Nya parkområden

Hitta din favorit

Det finns många parker och grönområden i Borlänge kommun av olika karaktär och storlek. Här hittar du mer information om några av parkerna som alla är välkomna att besöka.

Borlänge kommun: Parker och grönområden Länk till annan webbplats.

 

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisar vi till kommunens servicecenter Länk till annan webbplats., eller i de fall det är aktuellt Tunabyggen. Länk till annan webbplats.