Troligen Sveriges tryggaste elavtal

Borlänge Energi har handlat med el sedan 1996. Du som elkund kan känna dig säker på att du har valt en pålitlig elleverantör. I över ett decennium har vi dessutom levererat förnybar el från sol, vatten, vind och biogas.

Borlängepriset är ett tryggt och bra elavtal

Borlängepriset

- Stabilt elavtal med få förändringar

- Passar dig som vill veta ditt elpris i förväg

Spara på elkostnader med Borlängepriset Aktiv

Borlängepriset Aktiv

- För dig som kan förbruka din el under tider när elpriset är lågt.

- Påverka elfakturan genom att styra din förbrukning

Rörligt timavräknat elavtal

- Rörligt timpris som baseras på elbörsens spotpris

- Styr din förbrukning när marknadspriset är som lägst

Rörligt elavtal

- Rörligt snittprispris som varierar månad för månad

- Chans till låga elpriser vissa månader

Välj el som är lokalproducerad

Våra kunder kan köpa el från kraftstationer i Dalarna. Lokalt producerad el hjälper till att skapa en bättre fördelning av elen i nätet som medverkar till att minska onödigt svinn av el. Dessutom blir vår närmiljö extra omhändertagen.

Gå till

Vanliga frågor om elavtal

Du hittar dagens spotpris på el på den europeiska elbörsen Nordpool Länk till annan webbplats.. Detta gäller inte dig som har Borlängepriset eller Borlängepriset Aktiv.

Bor du i Borlänge kommun så bor du i elnätsområde tre (SE3).

Med timavräknad el har du möjlighet att påverka elkostnaden genom att flytta elkonsumtionen till tider då elpriserna är låga. Då blir elkostnaden lägre. Det kan även innebära att elkostnaden blir högre om du inte har koll på aktuella priser.

För att kunna teckna avtal med timpris behövs en elmätare som sparar timvärden. Bor du i Borlänge kommun så byter vi din elmätare kostnadsfritt om det behövs.

Till elavtal med timpris

Som elkund kan du köpa el per timme. Det kallas för spotpris. Dagens timpris bygger på den nordiska elbörsen och bestäms en dag i förväg.

För att kunna teckna avtal med spotpris behövs en elmätare som sparar timvärden. Vi byter din elmätare kostnadsfritt om det behövs.

Till elavtal med timpris

Till elbörsen Nordpool Länk till annan webbplats.

Bor du utanför Borlänge Kommun kan du teckna alla våra elavtal