Mina sidor

Vattenmätare

För mätning av din vattenförbrukning sitter det en vattenmätare monterad på ledningen för inkommande vatten till din fastighet.

Borlänge Energis ansvar

Borlänge Energi äger mätaren och har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera och underhålla mätaren.Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall, cirka 10 år.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före/efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Dessa behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda mätplatsen mot till exempel värme och kyla.

Godkänd mätarplats

Inför monteringen av mätaren ansvarar du för att anordna en plats, med konsol, för mätaren där den är skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Läs mer i vårt faktablad om vattenmätarplats Pdf, 332.8 kB.

Icke godkänd mätarplats

Om din mätarplats inte är godkänd av något skäl, till exempel på grund av otäta ventiler eller bristfälligt skick så är det ditt ansvar att åtgärda det. Vänligen kontakta då en VVS-montör.