Mina sidor

Om företaget

Vi ägs av Borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt. Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall, gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn till miljön och bra service till så låga priser som möjligt är vårt mål.

AB Borlänge Energi ägs till 100 % av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB.
I Borlänge Energikoncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det till 100 % ägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät.

Vår affärsidé

Med kompetens och engagemang bidrar vi till samhällsnytta och ett mer hållbart samhälle. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom energi, vatten, återvinning, stadsnät och stadsmiljö.

Vår vision

Hållbarhet i varje tanke och handling