Mina sidor

Vatten och avlopp

Borlänge Energi ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borlänge kommun. Som kund hos oss får du rent vatten direkt i kranen. Vi tar också hand om och renar ditt avloppsvatten.

Borlänge har tre grundvattentäkter som vi tar upp dricksvatten från, Lennheden Vattenverk, Tjärna Vattenverk och Frostbrunnsdalen

I Borlänge finns också två avloppsreningsverk. Borlänge avloppsreningsverk och Idkerberget. Utöver dessa finns även en mindre biologisk reningsanläggning som ligger i Barkargärdet.

 

Hitta snabbt

Pågående projekt inom vatten och avlopp

Aktuella projekt inom Vatten och Avlopp, till exempel kommunalt vatten och avlopp till Lennheden Södra, Pusselbo och Repbäcken, Nyckelby och Torsång samt Kyna hittar du på Borlänge Energis gemensamma projektsida.

Borlänges Vatten och avlopp i siffror

ca 11 400 kunder vatten
ca 10 300 kunder avlopp
6 000 000 m3 levererat dricksvatten per år
5 900 000 m3 renat avloppsvatten per år
61 mil vattenledningar
49 mil spillvattenledningar
30 mil dagvattenledningar
125 pumpstationer
Läs mer om ledningsnätet