Mina sidor

Vatten och avlopp

Borlänge Energi ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borlänge kommun. Som kund hos oss får du rent vatten direkt i kranen. Vi tar också hand om och renar ditt avloppsvatten.

Borlänge har tre grundvattentäkter som vi tar upp dricksvatten från, Lennheden Vattenverk, Tjärna Vattenverk och Frostbrunnsdalen

I Borlänge finns också två avloppsreningsverk. Borlänge avloppsreningsverk och Idkerberget. Utöver dessa finns även en mindre biologisk reningsanläggning som ligger i Barkargärdet.

 

Hitta snabbt

Pågående projekt inom vatten och avlopp

Aktuella projekt inom Vatten och Avlopp, till exempel kommunalt vatten och avlopp till Lennheden Södra, Pusselbo-Repbäcken och Kyna hittar du på Borlänge Energis gemensamma projektsida.

Borlänges Vatten och avlopp i siffror

ca 11 400 kunder vatten
ca 10 300 kunder avlopp
6 000 000 m3 levererat dricksvatten per år
5 900 000 m3 renat avloppsvatten per år
61 mil vattenledningar
49 mil spillvattenledningar
30 mil dagvattenledningar
125 pumpstationer
Läs mer om ledningsnätet