Mina sidor

Hur fungerar fjärrvärme?

Din lagade frukost, din dusch innan läggdags och slötittandet på tv ingår i ett modernt energisystem och är kopplat till Borlänge Energis andra infrastruktur för avlopp, avfall, värme och el. Allt för att återvinna så mycket energi som möjligt.

När du sorterar sopor, tar Borlänge Energi hand om restavfallet som inte kan återvinnas. Vi producerar el och värme genom att förbränna det avfallet i kraftvärmeverket Bäckelund. Vid förbränningen skapas ånga som leds till en turbin, som i sin tur producerar el. Ångan används för att värma upp vattnet som distribueras i fjärrvärmenätet ut till ditt hus.

När vattnet kommer fram till huset överförs fjärrvärmen till husets värmesystem genom fjärrvärmecentralen för att värma huset. Från fjärrvärmeverket i Kvarnsveden producerar vi värme genom att förbränna flis och trädtoppar som är rester från skogs- och sågindustri, även kallat biobränsle.

Hur fungerar fjärrvärmeförbrukningen i ett hus?

Ungefär tre fjärdedelar av husets fjärrvärmeförbrukning går till uppvärmning för att hålla den inomhustemperatur som du vill ha. Resterande fjärdedel handlar om hur mycket varmvatten du förbrukar. De olika delarna kan variera beroende på fastighet och hushållsvanor.

Villans fjärrvärmeförbrukning påverkas av årstider och utomhustemperaturer. Det går åt mer fjärrvärme för att värma upp huset när utomhustemperaturen är låg och mindre fjärrvärme när utomhustemperaturen är hög.

Hur mycket fjärrvärme förbrukar ett hus i Borlänge?

I Borlänge förbrukade våra 7 000 kunder tillsammans 101 564 megawattimmar under 2023. Det gör att varje hus har en genomsnittlig förbrukning på 14,5 megawattimmar per år. Nedanstående graf visar fjärrvärmeförbrukningen i megawattimmar under 2023 för villor i Borlänge.

Bild på diagram som visar megawattförbrukningen för villakunder under 2023 per månad

Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?

I fjärrvärmecentralen finns en energimätare som registrerar husets fjärrvärmeförbrukning. Förbrukningen mäts genom flöde och skillnad i temperatur mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten. Energimätaren samlar in data och rapporterar värdena automatiskt till Borlänge Energi en gång per dygn.

Följ din fjärrvärmeförbrukning på Mina sidor

Du kan logga in på Mina sidor via en webbläsare eller genom att ladda ner vår app. Förutom att se din förbrukning kan du jämföra förbrukningsdata mellan dagar, veckor, månader och år.

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.