Mina sidor

Borlänge Energis sponsringsprogram

Föreningslivet skapar gemenskap och utveckling för medborgare i vår kommun. Därför är vi extra stolta över att kunna stötta Borlänges föreningar genom vårt sponsorprogram Maxar kraften.

Ansök till Maxar kraften

Årets ansökningsperiod öppnar måndagen den 19 februari och stängs måndagen den 18 mars, 2024. Föreningar som har ansökt till sponsorprogrammet tidigare år får en påminnelse om att ansökan har öppnat. Påminnelsen skickas till den e-post som angavs i ansökan föregående år.

Vi accepterar endast ansökningar som kommer in via vårt ansökningsformulär.

För att ansöka om sponsring behöver din förening uppfylla följande krav:

 • Föreningen ska vara verksam i Borlänge.
 • Föreningen ska vara en godkänd förening av Borlänge kommun.
 • Föreningen ska ha ett giltigt organisationsnummer.
 • Föreningen får endast göra en ansökan per organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha en ordnad ekonomi.
 • Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet ska följa de riktlinjer som finns beskrivna i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.
 • Föreningen ska inte vara föremål för misstanke om brott eller dömda för några ekonomiska oegentligheter.
 • Föreningen ska inte bedriva verksamhet som kan väcka anstöt eller förekomma i sammanhang som kan uppfattas strida mot Borlänge Energis värdegrund eller på annat sätt kunna skada Borlänge Energis varumärke.

Ansökningar som inte uppfyller samtliga krav kommer inte vidare till nästa urval.

Läs mer om godkända föreningar i Borlänge kommun Länk till annan webbplats.

Läs om Riksidrottsförbundet riktlinjer för barn och unga Länk till annan webbplats.

Vuxna personer som sitter i ett klassrum och lyssnar på en föreläsning

Sponsorträff

Vid beviljad sponsring kommer din förening att bli inbjuden till en obligatorisk sponsorträff. Under träffen presenterar vi Borlänge Energis sponsorarbete och årets tema.

Läs mer
Ungdomar umgås

Alla får vara med

Årets tema, Alla får vara med, syftar till att hjälpa föreningar att skapa en välkomnande, trygg plats, som är fri från mobbing och diskriminering.

Läs mer

Beviljad sponsring

Vid beviljad sponsring får din förening minst 5000 kronor i ekonomiskt stöd av Borlänge Energi. Beloppet bestäms efter att vi har gjort en helhetsbedömning av din ansökan. I vår sponsringspolicy kan du läsa om hur olika belopp är kopplade till motprestation.

Läs vår sponsringspolicy Pdf, 479.6 kB.

Hur går urvalet till?

Vi får ofta in fler ansökningar än vi kan bevilja. Därför fördelar vi platserna genom urval. Om du kommer vidare i ansökningsprocessen beror på vilka krav som föreningen uppfyller och vilka andra föreningar som har ansökt.

Grundläggande urval

Bland de sökande föreningarna tittar vi först på vilka föreningar som uppfyller de grundläggande kraven och angivna motprestationer.

Urval baserat på kategori

Vi är måna om att vårt sponsringsprogram inkluderar olika typer av samhällsintressen. Därför vill vi att föreningarna som beviljas sponsring ska vara en mix av:

 • Idrottsföreningar
 • kulturföreningar
 • Föreningar som arbetar med socialt samhällsengagemang

Urval baserat på mångfald

För oss är det viktigt att arbeta med föreningar som främjar mångfald. Därför gör vi urvalet för att inkludera föreningar med olika åldrar, genus, funktionsvariationer och etniciteter.

Ansökningsbesked

Senast tisdagen den 30 april, 2024 får du besked om ansökan är beviljad eller ej. Svaret skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Det går inte att överklaga ett besked om avslag.

Har du frågor om vårt sponsringsarbete?

Kontakta vår kommunikationsavdelning om du vill veta mera om Maxar kraften.