Mina sidor

Pris för vatten och avlopp

Brukningsavgifter 2024 inklusive moms.Brukningsavgifter 2024 inkl. moms


Vatten och avlopp tillsammans

Enbart vatten

Enbart avlopp

Fast avgift kr/år

3 579

2 050

1 529

Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm

19,05

8,34

10,71

Förbrukningsavgift utan mätare kr/år*

4 000

1 812

2 188

Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år

595* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare

Anläggningsavgifter, normalvilla

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten

160 000

Vatten + spillvatten

128 000

Vatten

75 200

Spillvatten

93 600

Dagvatten

66 000