Driftinformation

  • På Stoltsgatan mellan Gärdesgatan och Törnbergsgatan får fordon inte föras pga. arbete. Arbetet pågår fr.o.m. den 9 januari till den 28 februari.
    Beräknas vara klart 28 februari 2017 kl
  • På Majorsgatan vid adressnummer 10 till 12, mellan Gammelgårdsvägen och Bragegatan får fordon inte föras på grund av arbete.

    Datum: 5-9 januari

    Anledning: Vattenläcka

    Beräknas vara klart 9 januari 2017 kl 16:00
EPiTrace logger