Driftinformation

 • Under hösten kommer gång- och cykelvägen mellan Kajvägen och Bojvägen att rustas upp. Arbetena kommer att utföras av Dala spräng & grävteknik och beräknas starta vecka 44. Vår förhoppning är att arbetet ska bli klart i början av december om vädret tillåter. Om vintern kommer snabbt kan beläggningen komma att utföras våren 2017.

  Beräknas vara klart 31 december 2016 kl 16:00
 • Vi stänger av värme och varmvatten för vissa fastigheter på Lapp Anders väg.

  Datum: Onsdag den 26/10 kl. 09.30 - 14.30

  Anledning: Underhållsarbete

  Beräknas vara klart kl 14:30
 • Moes väg är avstängd vid fastighet nummer 33 pga. av grävning i gata. Vägen är avstäng fr.o.m. den 24 oktober 2016 kl. 16.00 till den 26 oktober kl. 16:00. Orsak: Vatten- och avloppsarbeten.
  Beräknas vara klart 26 oktober 2016 kl
 • På Industrigatan mellan Tångringsgatan och Engelbrektsgatan får fordon inte föras pga. grävning i gata. Från och med den 19 oktober t.o.m. 9 november.
  Beräknas vara klart 10 november 2016 kl
 • En cirkulationsplats byggs i korsningen Mårdgatan/Kvarnsvedsvägen.

  Under byggtiden kommer framkomligheten att vara något begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som kan förekomma under arbetet och att ni kommer att bli nöjda med de förändringar som blir i korsningen.
  Beräknas vara klart 31 december 2016 kl 16:00
 • På Törnbergsgatan vid korsningen Jutmorsgatan får fordon inte föras pga. av Vatten- och avloppsarbete. Tid: 10 oktober till den 26 oktober.
  Beräknas vara klart 26 oktober 2016 kl
EPiTrace logger