Driftinformation

  • Gator som är drabbade är bland annat Mets Eriks väg, Piper Eriks väg och Skräddar Törns väg. Även närliggande områden kan vara drabbade. Arbetet beräknas att ta ett par timmar.
    Beräknas vara klart kl 17:00
  • Vi har för närvarande en vattenläcka på Sveaborgsgatan.

    Arbetet med att åtgärda en vattenläckan pågår i höjd med Ica Kvarnen.

    Viss störning i trafiken på Sveaborgsgatan samt störningar i vattenleveransen till Kvarnforsplan 8 kan uppstå.

    Det kan även uppstå missfärgningar i vattnet efter avslutat arbete.