Mina sidor

Om webbplatsen

Webbplatsen borlange-energi.se är Borlänge Energis officiella webbplats. Vi strävar efter att göra den tillgänglig, lättanvänd och användbar för så många som möjligt. Bäst fungerar den om du använder en senare version av en modern webbläsare.

Tillgänglighet för borlange-energi.se

Borlänge Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur borlange-energi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från borlange-energi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kund@borlange-energi.se.
Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss på telefon 0243-730 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till kund@borlange-energi.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns några bilder som saknar ett textalternativ.
  • Det saknas möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll som till exempel huvudmenyn.
  • Det saknas landmärken på webbplatsen.
  • Ifyllnadsstöd (autocomplete attribut) saknas i ”feedback komponenten”.
  • Kontrast mellan text och bakgrund i sidfoten är inte tillräcklig när texten ligger på en bakgrundsbild.
  • Det finns problem med alternativen i huvudmenyn när texten och sidan förstoras. Alternativen i huvudmenyn flyter ihop och överlappar varandra.
  • Markering för att visa vilket fält eller element som är i fokus är inte tillräckligt tydlig och saknas för några komponenter. Vid fokus används webbläsarens standardmarkering.
  • Feedback-komponenten som finns på flera sidor saknar beskrivande felmeddelanden.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Consid har gjort en oberoende granskning av borlange-energi.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 augusti 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 augusti 2021.