Mina sidor

Publicerad:

Hand som håller i en tvättsvamp och tvättar motorhuven på en bil

Tvätta bilen rätt

Det är enklare och viktigare än du tror att förena bilvård med hänsyn till miljön.

Om man tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner det förorenade vattnet ner i gatubrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör det själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Ett vaxlager skyddar bilen och gör den också lättare att hålla ren.
Smuts biter sig inte fast lika lätt och man behöver inte använda så starka rengöringsmedel.

Farligt avfall får aldrig hällas i avloppet

Tänk på att överblivna eller förbrukade kemikalier aldrig får hällas i avloppet. De ska lämnas in på miljöstationen. Exempel på sådant avfall är:
• Förbrukad motorolja
• Förbrukad kylarglykol
• Batterier och batterisyra
• Produkter som innehåller lösningsmedel

Miljöstationer finns i anslutning till en del bensinstationer och på återvinningscentralerna. Det kan även finnas mobila miljöstationer.
För privatpersoner är det gratis att lämna avfall på miljöstationen.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Lagen gäller även privatpersoner. Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar riskerar att hamna i dagvattenbrunnar, diken eller andra vattendrag där de kan göra skada.