Mina sidor

Analysresultat för Frostbrunnsdalen

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Vill du veta mer om vad de olika parametrarna/ämnena som analyseras betyder, vilka gränsvärden som gäller för dem o. dyl. hittar du förklarande text i dokumentet som du når genom länken nedan.
Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Pdf, 243.9 kB.

Kompletta analysprotokoll

Livsmedelsverket föreskriver att tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet ska hållas tillgängliga för allmänheten, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Kontakta vår kundtjänst för bokning av tid, telefon 0243 - 730 00

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2019. Pdf, 12.9 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2019 Pdf, 17.3 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2019 Pdf, 111.8 kB.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2018 Pdf, 12.7 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2018 Pdf, 17.3 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2018 Pdf, 111.8 kB.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2017 Pdf, 12.7 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2017 Pdf, 17.2 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2017 Pdf, 18.4 kB.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2016 Pdf, 73 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare analysplats 1, 2016 Pdf, 17.1 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare analysplats 2, 2016 Pdf, 18.3 kB.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2015 Pdf, 12.9 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2015 Pdf, 17.1 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2015 Pdf, 18.3 kB.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2014 Pdf, 14.2 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2014 Pdf, 78.4 kB.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2014 Pdf, 137.1 kB.