Mina sidor

Dricksvattenanalyser

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning (genom att klicka på nedanstående två länkar kommer ni direkt till föreskriften resp. vägledningen).

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30 Länk till annan webbplats.
Vägledning till dricksvattenföreskrifterna Länk till annan webbplats.

Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Vi tar regelbundna prover av vattnet enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet Miljönämnden/Miljökontoret. Vattnet analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Dricksvattennätet i Borlänge är indelad i två distributionsområden:

Distributionsområde Tjärna

Dricksvattnet från vattentäkterna i Tjärna och Lennheden blandas och passerar genom ett UV-filter i Tjärna vattenverk innan det levereras ut på nätet.

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Lennheden/Tjärna vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

135

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,58

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

7,31

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

47,55

Kalium, K

mg/l

0,95

Klorid, Cl

mg/l

8,00

Konduktivitet

mS/m

26,82

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

3,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

4,73

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


8,0

Sulfat, SO4

mg/l

12,98

Temperatur, vid provtagning

°C

8,2

Turbiditet

FNU

<0,1

 

Distributionsområde Frostbrunnsdalen

Dricksvattnet levereras från vattentäkten i Frostbrunnsdalen och har en så hög kvalité att den pumpas direkt ut på nätet.
Analysresultat för Frostbrunnsdalen

I följande länk finns en översiktskarta där man kan se omfattningen av de båda distributionsområden.
Distributionsområden för dricksvatten inom Borlänge kommun Pdf, 110 kB.