Mina sidor

Dricksvattenanalyser

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning (genom att klicka på nedanstående två länkar kommer ni direkt till föreskriften resp. vägledningen).

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30 Länk till annan webbplats.
Vägledning till dricksvattenföreskrifterna Länk till annan webbplats.

Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Vi tar regelbundna prover av vattnet enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet Miljönämnden/Miljökontoret. Vattnet analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

PFAS i dricksvatten

Samtliga vattenverk i Borlänge som producerar kommunalt dricksvatten klarar gällande gränsvärden för PFAS och även gränsvärden som börjar att gälla från och med 1 januari 2026.


Livsmedelsverkets gällande rekommendationer säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS 11 per liter kan drickas utan särskild åtgärd. Från 1 januari 2026 gäller nya gränsvärden för PFAS. Då gäller följande värden:

  • PFAS 4: 4 nanogram per liter
  • PFAS 21: 100 nanogram per liter

Analysresultat PFAS

Vattenverk

Analys

Provtagnings­datum

Distributions­område

Lennheden

PFAS 11: < 0.2 ng/l

PFAS 4: < 0.2 ng/l

PFAS 21: < 0.2 ng/l

2023-11-23

 

Tjärna

PFAS 11: < 0.2 ng/l

PFAS 4: < 0.2 ng/l

PFAS 21: < 0.2 ng/l

2023-11-23


Frostbrunnsdalen

PFAS 11: 2.9 ng/l

PFAS 4: < 0.2 ng/l

PFAS 21: 3.5 ng/l

2023-11-23PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för kemiska ämnen som är framställda av människan. PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper.

Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS. Det finns även i till exempel skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper och smink.

PFAS - LivsmedelsverketLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

PFAS - Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Dricksvattenanalyser

Dricksvattnet från vattentäkterna i Tjärna och Lennheden blandas och passerar genom ett UV-filter i Tjärna vattenverk innan det levereras ut på nätet.

Kemisk undersökning utgående dricksvatten - Lennheden/Tjärna vattenverk 2023

Ämne

Enhet

Medelvärde*

Alkalinitet, HCO3

mg/l

135

Aluminium, Al

mg/l

<0,03

Ammonium, NH4

mg/l

<0,02

Fluorid, F

mg/l

0,58

Färg

mg/l Pt

<5

Hårdhet

°dH

7,31

Järn, Fe

mg/l

<0,05

Kalcium, Ca

mg/l

47,55

Kalium, K

mg/l

0,95

Klorid, Cl

mg/l

8,00

Konduktivitet

mS/m

26,82

Koppar, Cu

mg/l

<0,02

Magnesium, Mg

mg/l

3,05

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

Natrium, Na

mg/l

4,73

Nitrit, NO2

mg/l

<0,003

pH, vid 20°C


8,0

Sulfat, SO4

mg/l

12,98

Temperatur, vid provtagning

°C

8,2

Turbiditet

FNU

<0,1

 

Dricksvattnet levereras från vattentäkten i Frostbrunnsdalen och har en så hög kvalité att den pumpas direkt ut på nätet.

Parameter

Snitt

Alkalinitet, HCO3 (mg/l)

160

Aluminium, Al (mg/l)

<0,03

Ammonium, NH4 (mg/l)

<0,02

Fluorid, F (mg/l)

0,40

Färg (mg/l Pt)

<5

Hårdhet tyska grader (°dH)

7,90

Järn, Fe (mg/l)

<0,05

Kalcium, Ca (mg/l)

51,50

Kalium, K (mg/l)

0,95

Klorid, Cl (mg/l)

8,80

Konduktivitet (mS/m)

29,60

Koppar, Cu (mg/l)

<0,02

Magnesium, Mg (mg/l)

3,45

Mangan, Mn (mg/l)

<0,02

Natrium, Na (mg/l)

5,65

Nitrit, NO2 (mg/l)

<0,003

pH vid 20°C

8,0

Sulfat, SO4 (mg/l)

11,00

Temperatur vid provtagning (°C)

9,0

Turbiditet (FNU)

<0,1

Mikrobiologiska parametrar

 

Aktinomyceter (cfu/100ml)

20

E. coli (cfu/100ml)

<1

Intestinala Enterokocker (cfu/100ml)

<1

Koliforma bakterier 35° (cfu/100ml)

<1

Långsamväxande bakterier 7 d (cfu/ml)

10

Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d (cfu/ml)

1

Pres Clostridium perfringens (cfu/100ml)

<1

 

I följande länk finns en översiktskarta där man kan se omfattningen av de båda distributionsområden.
Distributionsområden för dricksvatten inom Borlänge kommun Pdf, 110 kB.