Borlänge kommuns logotyp

Dricksvattenanalyser

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning (genom att klicka på nedanstående två länkar kommer ni direkt till föreskriften resp. vägledningen).

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30
Vägledning till dricksvattenföreskrifterna

Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs

Vi tar regelbundna prover av vattnet enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet Miljönämnden/Miljökontoret. Vattnet analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Tjärna och Frostbrunnsdalen

Dricksvattennätet i Borlänge är indelad i två distributionsområden:

Distributionsområde Tjärna

Dricksvattnet från vattentäkterna i Tjärna och Lennheden blandas och passerar genom ett UV-filter i Tjärna vattenverk innan det levereras ut på nätet.

Distributionsområde Frostbrunnsdalen

Dricksvattnet levereras från vattentäkten i Frostbrunnsdalen och har en så hög kvalité att den pumpas direkt ut på nätet.

I följande länk finns en översiktskarta där man kan se omfattningen av de båda distributionsområden.
Distributionsområden för dricksvatten inom Borlänge kommun


  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies