Borlänge kommuns logotyp

Pris för vatten och avlopp 2022


Brukningsavgifter 2022 inkl. moms


Vatten och avlopp tillsammans

Enbart vatten

Enbart avlopp

Fast avgift kr/år

2 995

1 760

1 235

Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm

15,65

7,15

8,50

Förbrukningsavgift utan mätare kr/år*

3 305

1 560

1 745

Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år

475* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare

Anläggningsavgifter, normalvilla

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten

140 000

Vatten + spillvatten

112 000

Vatten

65 800

Spillvatten

81 900

Dagvatten

57 750

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies