Borlänge kommuns logotyp

Fett skapar problem i avloppet

Överblivet använt fett, t.ex. stekfett, frityrolja eller annat fett ska
samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning

Fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Fettavlagringar resulterar i ökat dagligt underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i avloppsledningar och till exempel orsaka översvämningar i fastigheter. Avloppsstoppen kan även göra att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag

Läs mer om fettåtervinning under Avfall - Fettåtervinning

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här