Energitjänster dygnet runt i Borlänge Energis uppdaterade app

Borlänge Energis app är kundens lokala energibolag i digital form. Tillgänglig direkt i fickan, året om och dygnet runt. Appen hjälper inte bara dig att ha full kontroll på din förbrukning. Du kan även se när det är dags för nästa soptömning, hitta fakturor och få hjälp med sopsorteringen.

Förbrukning och dagens elpriser

I appen kan du följa din förbrukning av el, fjärrvärme och vatten för varje månad, vecka, dag, timme och var femtonde minut. Du hittar även realtidsuppdaterad information av det rörliga elhandelspriset som förhoppningsvis hjälper dig att planera din elförbrukning bättre och smartare. Förutom förbrukningsdata kan du som har produktionsavtal se hur mycket solel som du har sålt till oss.

Nästa soptömning

Svårt och hålla reda på nästa soptömning? Med hjälp av appen kan du snabbt se när det är dags att tömma mat- och restavfall nästa gång.

Sopsorteringsguiden och återvinningsstationer

Ta hjälp av vår sopsorteringsguide som finns tillgänglig i appen, direkt i fickan, dygnet runt. Vi hoppas att göra det lätt för dig att sopsortera rätt. Du hittar även till alla återvinningsstationer som finns i Borlänge Kommun och kan se när det är öppet på Fågelmyras återvinningcentral.

Hantera dina tjänster hos Borlänge Energi

I appen får direkt tillgång till kommande och historiska fakturor, du hittar även alla avtal för de tjänster som du har hos oss. Ska du flytta? Då gör du enkelt en flyttanmälan direkt i appen.

Felanmälan och driftinformation

I appen är det enkelt att göra en felanmälan i ett smart formulär där du kan bifoga både bilder och GPS koordinater. Vi har även sett till att det är lätt att hitta aktuella driftstörningar hos Borlänge Energi och få kontakt med vår Kundservice

Hur kommer jag igång?

  1. Ladda ner appen och skapa ett konto, självklart helt kostnadsfritt
  1. Logga in med BankID
  1. Klart!