Dricksvattenanalyser

Information om dricksvattenanalyser

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Kraven regleras i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30.

Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning (genom att klicka på nedanstående två länkar kommer ni direkt till föreskriften resp. vägledningen).

Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs

Vi tar regelbundna prover av vattnet enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet Miljönämnden/Miljökontoret. Vattnet analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Analysresultat

Dricksvattennätet i Borlänge är indelad i två distributionsområden:

- Distributionsområde Tjärna
Dricksvattnet från vattentäkterna i Tjärna och Lennheden blandas och passerar genom ett UV-filter i Tjärna vattenverk innan det levereras ut på nätet.

- Distributionsområde Frostbrunnsdalen
Dricksvattnet levereras från vattentäkten i Frostbrunnsdalen och har en så hög kvalité att den pumpas direkt ut på nätet.

I följande länk finns en översiktskarta där man kan se omfattningen av de båda distributionsområden.
Distributionsområden för dricksvatten inom Borlänge kommun.

Sammanfattande information om analysresultaten finns under nedanstående rubriker.

Analysresultat för distributionsområde Tjärna:

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2019.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1. 2019.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2019.

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2018.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1. 2018.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2018.

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2017.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1. 2017.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2017.

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2016.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1, 2016.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2016.

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2015.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1, 2015.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2015.

Tjärna, utgående till ledningsnät/användare, 2014.
Tjärna, nät/användare, analysplats 1. 2014.
Tjärna, nät/användare, analysplats 2, 2014.

Analysresultat för distributionsområde Frostbrunnsdalen:

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2019.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2019.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2019.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2018.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2018.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2018.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2017.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2017.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2017.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2016.
Frostbrunnsdalen, nät/användare analysplats 1, 2016.
Frostbrunnsdalen, nät/användare analysplats 2, 2016.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2015.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2015.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2015.

Frostbrunnsdalen, utgående till ledningsnät/användare, 2014.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 1, 2014.
Frostbrunnsdalen, nät/användare, analysplats 2, 2014.

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover
Vill du veta mer om vad de olika parametrarna/ämnena som analyseras betyder, vilka gränsvärden som gäller för dem o. dyl. hittar du förklarande text i dokumentet som du når genom länken nedan.
Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Kompletta analysprotokoll
Livsmedelsverket föreskriver att tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet ska hållas tillgängliga för allmänheten, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Kontakta vår kundtjänst för bokning av tid, telefon 0243 - 730 00.

EPiTrace logger