Priser 2020

Brukningsavgifter 2020 inkl. moms

Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Enbart avlopp
Fast avgift kr/år 2 705 1 170 1 535
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm 14,60 5,31 9,29
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år* 2 865 1 050 1 815
Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år 525       

 * Gäller endast befintliga kunder med schablonsavgift.

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten 124 000 kr
Vatten + spillvatten 99 200 kr
Vatten 58 280 kr
Spillvatten 72 540 kr
Dagvatten 45 880 kr

 

 

EPiTrace logger