Priser 2019

Brukningsavgifter 2019 inkl. moms

Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Enbart avlopp
Fast avgift kr/år, villa 2 548 1 110 1 438
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm 14,04 5,21 8,83
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år, villa* 2 805 1 020 1 785
Dagvattenavgift kr/år 510       

 * Gäller befintliga kunder med schablonsavgift.

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten 124 000 kr
Vatten + spillvatten 99 200 kr
Vatten 58 280 kr
Spillvatten 72 540 kr
Dagvatten 45 880 kr

 

 

EPiTrace logger