Ledningsnät

Vatten

Dricksvattnet i Borlänge är helt utan tillsatser.Vattenledningar leder vattnet ut till våra kunder.
Det finns 8 reservoarer som både fungerar som reserv och flödesutjämnare vid tillfälliga toppar i förbrukningen. Dessutom behövs 14 tryckstegringsstationer som höjer trycket till de högst belägna fastigheterna i Borlänge, exempelvis till Skräddarbacken och Medväga samt ut till Idkerberget och Tuna Hästberg.

Avlopp

Avloppsledningar används för att transportera avloppsvatten till reningsverket. Precis som på vattenledningssystemet behövs även här tryckstegringar men här lyfter vi upp vattnet från lågt belägna fastigheter till högre platser där vattnet sedan med självrinning kan nå reningsverken. På avloppssidan kallas dessa pumpstationer istället för tryckstegringar. Den största stationen finns i Hönsarvet och härifrån pumpas allt avlopp från Domnarvet upp till Domnarvsvallen via en ledning som ligger i Dalälven.

Dagvatten

Dagvattenledningar tar hand om regnvatten från våra tomter, gator och torg.
EPiTrace logger