Lätt att tvätta bilen rätt!

Biltvättarhelgen 22-23 april 2017

Biltvättarhelgen startades av vår branschorganisation Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs.

Biltvättarhelgen genomförs en gång per år, och då uppmärksammar vi problemet med fultvätt* på något sätt, men självklart är det viktigt att du tvättar rätt alla dagar året runt.

Lätt att tvätta bilen rätt!
När man tvättar bilen hemma på gatan spolas miljöfarliga tungmetaller och kemikalier ner i vägbrunnarna och vidare till närmaste vattendrag eller sjö – utan att passera ett reningsverk. Tvättvattnet förgiftar vattendraget.

Ett bättre alternativ är att köra bilen till en biltvätt där vattnet tas om hand. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.

Om du inte har möjlighet att åka till en tvättplats är det bättre att stå på grus eller gräs så att inte vattnet hamnar i vägbrunnen.

Visste du att tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används? Bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Inget som man vill bada i direkt.

Använd bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis Svanen eller Bra Miljöval.

Du kan ta del av mer information genom att läsa vår folder i PDF-format här intill.

*Fultvätt: Att tvätta bilen på gatan och låta orenat smutsvatten rinna rakt ut i närmsta vattendrag, sjö eller hav.

EPiTrace logger