Installation av avfallskvarn

Vi har fått många frågor angående om det är tillåtet att installera en avfallskvarn i hem eller på restauranger/matsalar. I dagsläget är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn. Anledningen till att vi nekar tillstånd är att vi i dagsläget vet för lite om effekten av avfallskvarnar på ledningsnätet t.ex. risken för stopp.

EPiTrace logger