Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för VA-anslutning?

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningarnas läge eller dimensioner måste du dock alltid kontakta Borlänge Energis VA- avdelning. Inkopplingen till den allmänna ledningen och öppning eller stängning av ventiler får endast genomföras av personal från VA- avdelningen.

EPiTrace logger