Vad har jag för vattentryck till min fastighet?

Tyvärr kan Borlänge Energi inte meddela vad du har för tryck och flöde på ditt vatten. Det har bland annat att göra med några olika faktorer, se nedan.

Tryck och flöde på vattnet kan variera beroende på

  • vad din egen fastighet har för VA-installation samt skick på interna ledningar.
  • förbrukning ”just nu” i vattenledningsnätet
  • vart du bor i förhållande till tryckstegringar, vattentorn eller vattenreservoarer.
EPiTrace logger