Vad händer om man som fastighetsägare inte kan betala anläggningsavgiften och nekas lån från banken?

Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I lagen om allmänna vattentjänster § 36 står det:
”En anläggningsavgift kan fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år om:

  1. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  2. Fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och  fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
EPiTrace logger