Stänga eller öppna servisventil – hur gör jag?

Ring vårt Kundcenter ett par dagar innan, så vi har möjlighet att åka ut och kontrollera att ventilen fungerar ordentligt. Det är enbart Borlänge Energis personal som får manövrera kommunens ventiler. I vissa fall kan dock fastighetsägare eller rörfirmor tillåtas manövrera ventiler själva, efter samråd med Borlänge Energis VA-avdelning.

EPiTrace logger