Jag har stopp i avloppet

Ring 0243-730 00, vi är bemannade dygnet runt.

Vi står alltid för kostnaden när problemet/orsaken till stoppet finns på huvudledningsnätet eller den kommunala servisdelen. Om stoppet finns inne i din fastighet står du för kostnaden, likaså om det är du som orsakat stoppet i din servis genom att ha spolat ner något olämpligt.

EPiTrace logger