Är vattnet hårt eller mjukt?

Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.

I Borlänge är vattnet medelhårt, ca 7,5-8,0°dH (tyska grader) eller
ca 50-55mg kalcium/l vatten och pH-värdet är ca 8.

Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. För att veta hur du skall dosera tvättmedel följer du sedan angivelserna på tvättmedelsförpackningen.

Kategorisering av mjukt/hårt vatten:

Kategori °dH
mycket mjukt 0-2
mjukt 2-5
medelhårt 5-10
hårt 10-20
mycket hårt >20
EPiTrace logger