Dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du kontinuerligt behöver köra in på t.ex. en gågata för varuleveranser och fastigheten saknar annan angöring än från gågatan kan du ansöka om en dispens från lokal trafikföreskrift.

Dokument

EPiTrace logger