Cykling

Vägvisningsskyltar_blå_cykelstråketBorlänge kommun strävar efter att underlätta för befolkningen att använda cykeln som transportmedel.

I kommunen finns det fyra cykelstråk som sammanbinder staden. Tre av stråken har centrum som nav och den fjärde har Framtidsdalen som målpunkt på stråkets mitt.  Se karta över cykelstråken under dokument.

Vid vinterväghållning prioriteras huvudcykelstråket.

För dig som pendlar finns det möjlighet att hyra ett cykelgarage vid Resecentrum. Ifall du är intresserad finns det information i länken till vänster hur du går till väga.

EPiTrace logger