Trädfällning

Vi får ibland in synpunkter från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning ber vi Dig som har önskemål att fylla i blanketten Önskemål om nedtagning av träd.

Blanketten kan du ladda ner från dokument till höger.
Läs även vår Policy för trädfällning som du hittar till höger i dokument.

OBS! Gäller det ett träd som verkar farligt och riskerar att falla eller tappa stora grenar, ber vi dig kontakta oss på Kundservice, se till höger.

Om ärendet berör elledningar eller andra elinstallationer kontaktas Borlänge Energi Elnät, som har en egen rutin för hantering av dessa fall: Nedtagning av träd

EPiTrace logger