Andra lekplatsupprustningar som är på gång

Parken vid Sims myr, inklusive lekplatsen kommer att byggas om under 2015. Samråd har redan hållits och projektering pågår. Du kan se skissförslaget här intill, men efter samrådet har det skett en hel del förändringar. Dock kommer lekplatsen i stort sett att innehålla den utrustning som syns i alternativ 1.

Några mindre lekplatsupprustningar är redan planerade och utförs under försommaren 2015. Det gäller (se ritningar här intill):
Lekplats vid Lingatan och Södra Gyllegatan (redan påbörjat) på Gylletäppan
Lekplats vid Åselby torg och Böösgatan i Åselby
Lekplats vid Biskop Ottos väg i Hytting.

Vill du veta mer om dessa lekplatser är du välkommen att höra av dig till Sofia Stenberg, telefon 0243-730 33 eller e-post sofia.stenberg@borlange-energi.se

EPiTrace logger