Aktuella upprustningar

Vid de flesta lekplatsupprustningarna förs en dialog med boende, ibland via bullfest på lekplatsen. Ett renoveringsprogram finns som årligen bearbetas.

Upprustning av del av lekplatsen i Tångringsparken

På uppdrag av Borlänge kommun bygger vi nu om de delar av lekplatsen, som är i dåligt skick. Det nya som tillförs är bland annat en lekställning för de lite mindre barnen och en karusell. De kommer att stå i konstgräs som gör att ytorna är tillgängliga även för rörelsehindrade eller rullstolsburna. Karusellen kan man ta sig upp på med rullstol.

Utöver utbyte av lekutrustning kommer det att tillföras fler sittplatser av olika slag. Dessutom kommer den knöliga asfaltsytan kring dammen att göras om.

Under byggtiden är den här delen av lekplatsen avstängd. Även plaskdammen kommer att vara avstängd under byggtiden. Den delen av lekplatsen  där gungorna och de stora klätterställningarna finns kommer att vara öppen och fritt fram för lek.

Arbetena har påbörjats och utförs av Hedemora mark. Lekplatsen beräknas vara färdigställd senast vecka 28.

Här är bild på karusellen och lekställningen

EPiTrace logger